Kalkulačka objemu sudu

Kalkulačka objemu sudu

Výpočet objemu sudu

Na výpočet je použitý Keplerov vzorec podľa „Nova Stereometria doliorum vinariorum“.